مقاله سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیروگاه مجازی
مقاله سوداگری
مقاله بازار برق
مقاله پیشنهاد قیمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمهدوی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: جاویدی دشت بیاض محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به گروهی از منابع انرژی پراکنده که تحت یک مدیریت و کنترل مرکزی قرار گرفته اند نیروگاه مجازی اطلاق می شود. یکی از بخش های تشکیل دهنده نیروگاه مجازی، منابع ذخیره ساز انرژی است که حضور و شرکت آن در بازار برق می تواند موقعیت های سوداگری را پدید آورد. در این مقاله، مدلی مبتنی بر ریاضیات برای شناسایی انواع سوداگری و موقعیت های سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق و کسب بیشترین سود پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی تمامی محدودیت های نیروگاه مجازی، محدودیت های شبکه و ساختار نیروگاه مجازی را در نظر می گیرد و آرایش واحدهای انرژی پراکنده، وضعیت شارژ یا دشارژ منابع ذخیره ساز انرژی و میزان بار قابل قطع شده را برای بازار روز بعد معین می سازد. با پیاده سازی مدل پیشنهاد شده بر روی شبکه نمونه، انواع سوداگری و موقعیت های مختلف سوداگری برای نیروگاه مجازی مورد بررسی قرار گرفته است.