سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کبری صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

تحقیق حاضر که از نوع مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است به بررسی نقش سوختهای زیستی درکاهش آلودگی درکشاورزی به عنوان راهکاری مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار زیست محیطی می پردازد تولید و استفاده از سوخت های زیستی درسراسر جهان به علت آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی و محدود بودن ذخایر این سوخت ها رو به افزایش است سوخت زیستی نوعی سوخت مایع یا گازی شکل است که از بیوماس زیستی مانند گیاهان زراعی زباله های شهری و بقایای زراعی و جنگلی بدست می اید امروزه ضایعات محصولات کشاورزی به یکی از چالشهای مشترک دراغلب کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است سوخت های زیستی به عنوان سوخت های تجدید پذیر پاک و دوستدار محیط زیست می تواند با جذب مقادیر قابل توجهی از این ضایعات هم باعث کاهش آلودگی دربخش کشاورزی شود و هم گامی درجهت دستیابی به توسعه پایدار به ویژه دربعد زیست محیطی باشد.