مقاله سواد سلامت: بررسی تعاریف به کار رفته در مطالعاتی که به طراحی و روان سنجی ابزارهای سنجش سواد سلامت پرداخته اند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: سواد سلامت: بررسی تعاریف به کار رفته در مطالعاتی که به طراحی و روان سنجی ابزارهای سنجش سواد سلامت پرداخته اند
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد سلامت
مقاله تعاریف
مقاله روان سنجی
مقاله ابزار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاووسی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: آذین سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری نژاد قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله که تعاریف سواد سلامت را مورد بررسی قرار داده است؛ در واقع، بخشی از نتایج یک مطالعه مروری است که به بررسی نظام مند مقالات طراحی و روان سنجی ابزارهای سنجش سواد سلامت پرداخته بود. در این مقاله، تعاریف ارائه شده در ۴۲ مقاله گزینش شده در مرحله نهایی مطالعه مروری مذکور، استخراج گردیده و مورد بررسی قرار گرفت. در مقالات یاد شده، مجموعا ۷ تعریف مستقل و متفاوت از سواد سلامت ارائه شده بود.
نتایج این مطالعه نشان داد، با توجه به مفهوم گسترده و پیچیده سواد سلامت، تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است که به رغم برخی تفاوت ها در محتوا، تقریبا از چارچوب نسبتا یکسانی تبعیت نموده اند. در تحلیل تعاریف، چند بعد از جمله «ظرفیت و توانایی دسترسی»، «فهم و درک»، «پردازش و ارزیابی» و نیز «تصمیم گیری و رفتار» در خصوص اطلاعات و خدمات مربوط به سلامت جلب توجه نمود. ضمن آن که نشان داده شد همه این ابعاد در یک تعریف واحد ارایه نگردیده اند. به عبارت دیگر، هنوز در تعریف یکسان و جامع از سواد سلامت، ابهامات و اختلافاتی وجود دارد. از این رو، ارائه تعریفی جامع از این شاخص توسط مرجعی معتبر، به منظور سنجش همه ابعاد متصور برای آن ضروری به نظر می رسد.