سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمان بخشی جهرمی – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
لادن شفیعی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
محمد سفلایی – کارشناس ارشد علوم دامی
حمید مصطفوی – کارشناس ارشد شیمی

چکیده:

درنظام آموزش عالی و علی الخصوص نظام آموزش کشاورزی تاکید عمدتا برمهارت های فنیدانشجویان می باشد اما بخشی از مشکلات اشتغال و کاریابی دانش اموختگان کشاورزی به عدم آشنایی آنها با سازمان های اجرایی و عدم آگاهی انها از اهداف و برنامه های مربوطه برمیگردد دراین رساتا هدف از این پژوهش بررسی میزان دانش ادراکی سطح سواد اداری و آیین نامه ای دانش آموختگان کشاورزی می باشد جامعه آماری عبارت است از تمامی فارغ التحصیلان ۴۰۲ نفر مقطع کاردانی چهار رشته ی پرورش گاو و گاومیش تکنولوژی تولیدات باغی تولید و فراوری پسته و تولید و بهره وری گیاهان دارویی که درسالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۵ از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی کرمان فارغ التحصیل شده اند جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با استفادها ز پرسشنامه انجام و تحلیل داده ها با نرم افزار آماریSPSS انجام شد نتایج نشان داد که بطور متوسط نیمی از افرادبا اهداف و ساختار سازمان های متولی کشاورزی و طرح های اشتغال زای آنها آشنایی نداشته و یا میزان آشنایی آنها درحد کم می باشد.