مقاله سه گانگی معنایی اخلاق در اندیشه کرکگور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در ادیان و عرفان (مقالات بررسی ها) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: سه گانگی معنایی اخلاق در اندیشه کرکگور
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرکگور
مقاله اخلاق
مقاله عشق مسیحایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی جهان آبادی سمیه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: گذشته ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله معنا شناسی های مختلف از اخلاق در نوشته های کرکگور مورد بررسی قرار گرفته و از این رهگذر، سه معنای متفاوت برای اخلاق در اندیشه او شناسایی شده است، نخست اخلاقی خدامحور به مثابه مرحله گذار از زیبایی شناسی و آمادگی برای ورود به ساحت دین، دیگر اخلاق با مشخصه های اخلاق کانتی و هگلی که کرکگور حکم به تعلیق آن در برابر دین می دهد و سومی، اخلاق به عنوان تجلی جمعی عشق مسیحایی.