سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد سراجی – عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

هدف کلی این پژوهش مقایسه پژوهشهای یادگیری الکترونیکی چاپ شده در نشریه های معتبر خارجی با نشریه های ایرانی از لحاظ میزان توجه به سه سوسازی منابع و ابزارهای جمع اوری داده ها است سه سوسازی یکی از شیوه های افزایش کیفیت و روایی پژوهش ها است نمونه اماری این پژوهش مقاله های مرتبط با یادگیری الکترونیکی چاپ شده در نشریه های معتبر خارجی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ و کلیه مقاله های چاپ شده در نشریه های ایرانی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ هستند دراین پژوهش برای جمع اوری داده های مورد نیاز چکیده و بخش روش شناسی کلیه مقاله ها توسط پژوهشگر و دو داور بیرونی مورد بررسی و تحلیل محتوا قرارگرفته است یافته های این پژوهش نشان میدهد که در پژوهش خارجی بیش از پژوهشهای ایرانی به سه سوسازی منابع و ابزارهای جمع اوری داده های توجه شد هاست.