مقاله سهم پرستاری ایران در تولیدات علمی یک دهه اخیر (۲۰۱۲-۲۰۰۳) در پایگاه استنادی علم سنجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت ارتقای سلامت از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: سهم پرستاری ایران در تولیدات علمی یک دهه اخیر (۲۰۱۲-۲۰۰۳) در پایگاه استنادی علم سنجی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولیدات علمی
مقاله پرستاری
مقاله ایران
مقاله پایگاه استنادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده سیدموسی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسی کمی برونداد علمی، از مهم ترین شاخص های پژوهش و تولید علم شناخته می شود. یکی از کارآمد ترین شیوه های بررسی برونداد علمی، بررسی مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر است. این مطالعه با هدف تعیین سهم پرستاری ایران در تولیدات علمی یک دهه اخیر (۲۰۱۲-۲۰۰۳) در پایگاه استنادی علم سنجی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی است که با استفاده از روش علم سنجی، تولیدات علمی جامعه پرستاری ایران طی دهه اخیر (۲۰۱۲-۲۰۰۳) را بررسی نموده است. پس از ورود به پایگاه اطلاعاتی و استنادی علم سنجی (Web of Science)، با جستجوی پیشرفته، ثبت کلید واژه ایران و محدود کردن سال و متمرکز نمودن استنادات به پرستاری، تولیدات علمی استخراج گردید. از نرم افزار Excel 2007 برای رسم جداول و نمودارها استفاده شد.
یافته ها: بر اساس یافته ها، رشته مهندسی الکترونیک با تعداد ۳۴۲۴۷ اثر (۲۲٫۴۱ درصد)، در رتبه اول و رشته پرستاری با تعداد ۲۷۴ اثر (۰٫۱۸ درصد) در جایگاه ۹۵ قرار داشت. همچنین در بین رشته های علوم پزشکی، جایگاه ۴۲ به پرستاری اختصاص یافت. از نظر موضوعی، رتبه نخست به سرطان با تعداد ۲۰ اثر (۷٫۳۲ درصد) تعلق داشت. میزان ارجاعات به اسناد پرستاری ۷۹۳ مورد و متوسط ارجاع نسبت به هر سند ۲٫۹ بود. بیشترین متون علمی در قالب مقاله اصیل پژوهشی گزارش شدند.
نتیجه گیری: تولیدات علمی پرستاری ایران طی یک دهه اخیر، روند رو به رشد داشته است. با این وجود، جایگاه پرستاری در بین تمامی رشته ها و در بین رشته های علوم پزشکی مناسب نبوده و نیازمند تلاش حرفه ای بیشتر است. پیشنهاد می شود جهت بررسی گسترده تر، سایر بانک های اطلاعات علمی نظیر مدلاین و اسکوپوس مورد مطالعه قرار گیرد.