سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه موسی زادگان – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
سیامک سحرخیز –
مسعود لطیفی –

چکیده:

کیسخوردگی دوخت یکی از مهمترین مشکلاتی است که تولیدکنندگان پوشاک هماره با آن مواجه هستند. این پدیده در حقیقت یک مساله چندبعدی است، یعنی پارامترهای مختلفی در بروز کیسخوردگی دخالت دارند. با توجه به عوامل موثر،انواع مختلفی از کیسخوردگی وجود دارد، ولی مهمترین انواع کیسخوردگی عبارتند از کیسخوردگی ناشی از کشش زیاد نخ دوخت، کیسخوردگی ناشی از تغذیه نایکنواخت لایههای پارچه و کیسخوردگی ناشی از ساختار فشرده پارچه. در صورتاستفاده از ماشین دوزندگی مجهز به تغذیه سوزنی میتوان لایههای پارچه را به طور همزمان و یکنواخت هدایت نمود و از ایجاد کیسخوردگی جلوگیری کرد. اما اغلب اوقات کیسخوردگی ناشی از کشش و ساختار فشرده پارچه به طور همزمان در یک دوخت ظاهر میشوند. رفتار کششی نخ دوخت و تنظیمات کشش نخ در ماشین دوزندگی ، کیسخوردگی ناشی ازکشش را تحت تاثیر قرار میدهند. کیسخوردگی ناشی از ساختار فشرده پارچه به تراکم پارچه، تراکم بخیه و قطر نخ دوخت بستگی دارد. در این مطالعه هدف تعیین سهم هر یک از انواع کیسخوردگی در یک دوخت است