مقاله سهم ساختار و یادگیری اجتماعی در بزهکاری نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردی: ۵ منطقه حاشیه نشین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۳۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: سهم ساختار و یادگیری اجتماعی در بزهکاری نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردی: ۵ منطقه حاشیه نشین)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار اجتماعی
مقاله یادگیری اجتماعی
مقاله بزهکاری نوجوانان
مقاله حاشیه نشینی و جرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی طباطبایی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق روشنک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با روش الگوی توضیح رئالیستی انجام یافته و متناسب با آن، SSSL انتخاب شده است. فرض بنیانی در مدل SSSL فضاسازی ساختار جامعه در یادگیری اجتماعی جرم و کجروی است. از بین نوجوانان ۱۹-۱۴ ساله مناطق حاشیه نشین شهر تهران، به شیوه نمونه گیری ترکیبی به تعداد ۳۵۰ نفر برآورد شد. نتایج نشان داد: همبستگی بین متغیر های تئوریکی ساختاری و ابعاد یادگیری اجتماعی و نیز ابعاد یادگیری اجتماعی و بزهکاری نوجوانان وجود دارد. از بین ابعاد یادگیری اجتماعی، بعد همنشینی افتراقی بیشترین تاثیر را بر بزهکاری نوجوانان داشته است. متغیرهای ساختاری تئوریکی (آنومی اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی)، سبب فضاسازی بر روی یادگیری اجتماعی بزهکاری می شوند و فضای یادگیری اجتماعی نیز تولید بزهکاری و کجروی می کند.