مقاله سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سهم الارث
مقاله وارث منحصر
مقاله زوج
مقاله زوجه
مقاله تفصیل میان زوج و زوجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مقدم محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزالهی محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مواد ۹۰۵ و ۹۴۹ قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده ۹۴۹ برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده ۸۶۶ می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حکم مال بلاوارث قرار داده است تا زیر نظر حاکم به مصرف عموم برسد، در حالی که در فقه این مساله مورد اختلاف است که مازاد از سهم زوجه تکلیفش چیست؟ این مقاله ضمن بیان نظریه های مختلف روشن کرده است که نظریه قانون مدنی، در واقع نظریه مشهور نیست.