سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین زرین کوب – استادیار دانشگاه بیرجند
سون لین چانگ – استاددانشگاه ملی تایون تایپه
کی وان نانگ پانگ – استادیار دانشگاه ملی تایوان تایپه
سیدسعید محمدی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

بطور کلی اعتقاد برآن است که زون جوش خورده سیستان درشرق ایران مجموعه ای ازمنشورهای بهم افزوده ای است که دراثنای زوال یک باریکه اقیانوسی نوع نئوتتیسی که پهنه های قاره ای لوت و افغان را از هم جدامیکرده جایگیری شدهاست این اقیانوس قبل از۸۶ میلیون سال پیش زمانی که گرانودیوریت های اداکیتی دراثرفرورانش لیتوسفر اقیانوسی دردرون زون جوش خورده جایگیری شده بسته شده است بدنبال این رخداد یک ماگماتیسم کالک الکالن پتاسیم متوسط تابالا گسترده ای نه تنها دردرون زون جوش خورده بلکه دردرون بخش خاوری لوت نیز بصورت عمدتا رخنمونهای آتشفشانی و نیمه اتشفشانی ازاواسط ائوسن تا اواخر الیگوسن بروز کرده است این مجموعه سنگی عمدتا شامل تراکی اندزیت و تراکی داسیت به مراه مقادیر کمی اندزیت بازالتی ریولیت و نفوذی های گرانیتوئیدی است عناصر نادرخاکی سبک این سنگها تفریق قابل توجهی نشان داد که با نسبت بالای رLREE/HREE مشخص می شود.