سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکرم علیزاده – دکتری تکتونیک

چکیده:

ملانژها یا امیزه های رنگین نقش کلیدی را درتفسیر کمربندهای کوهزایی بازی میکنند به ویژه آنکه فرایندهای دگرشکلی و دگرگونی را نیز دربرخورد قاره قاره تجربه کرده باشند مجموعه آمیزه رنگین درارتفاعات دالامپر واقع درجنوب باختری شهرستان ارومیه از جمله این ملانژها درشمال باختری ایران محسوب میگردد که شامل سنگ آهک با لایه های رادیولاریتی شیل دیاباز سنگهای بازالتی میکرودیوریت اندزیت و سرپانتینیت می باشد سن دگرشکلی و جایگیری ملانژها درسن سنجی به روش آرگون آرگون ۹۴میلیون سال تعیین شده است که نشان میدهد این مجموعه درفرایند کوهزا زاگرس و پس ازبرخورد قاره قاره ایران مرکزی و عربستان روی پوسته جای گرفته است باتوجه به مطالعات ازمایشگاهی صحرایی و موقعیت زمین ساختی منطقه مکانیسم تشکیل آمیزه های رنگین دالامپر تکتونیکی و رسوبی درمحیط برخورد قاره می باشد.