سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفها
علی صیرفیان – دانشیار ، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

برش مورد مطالعه در کوه تامر، یک کیلومتری روستای گنجگان واقع در جنوب شرق یاسوج، دارای ضخامت ۴۱۲/۵ متر می باشد. در این تحقیق سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند های آسماری و رازک مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تغییر در ضخامت لایه ها و فراوانی بایوکلاست ها، شش واحد سنگ چینه نگاری برای این برش تعیین گردید. مطالعه روزن داران بنتیک در این برش نیز به شناسایی ۲۶ جنس و ۲۷ گونه منجرشد و بر مبنای پراکندگی این روزن داران، پنج مجموعه زیستی به سن روپلین- بوردیگالین معرفی شد. با توجه به روزن داران شناسایی شده برای سازند آسماری سن روپلین تا انتهای آکی تانین و برای سازند رازک سن بوردیگالین پیشنهاد می گردد.