سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد سالاروند – ، کارشناس ارشد چینه و فسیل شناسی موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی کرمان
حامد عامری – دکترای چینه و فسیل شناسی، عضو هئیت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی
محمد داستانپور – دکترای چینه و فسیل شناسی،ریاست دانشگاه غیرانتفاعی کرمان

چکیده:

برونزدهای نسبتاً وسیعی از رسوبات کامبرین در استان کرمان وجود دارد. این برونزدها دارای قطعات تریلوبیت ها می باشند. یکی از مناطق مناسب جهت بررسی های فسیل شناختی برش گودبندر است.این برش در ۶٠ کیلومتری شمال شرقی شهر کرمان واقع شده است. برش مورد مطالعه دارای ٢٨٩ متر ضخامت می باشد و بر اساس حضور فسیل بی مهره گان بویژه تریلوبیت ها به دو سازند کوهبنان و بی نام تقسیم میشوند. با توجه به وجود تریلوبیت ها در این برش، سه بایوزون تجمعی مشخص گردید که شامل : Bio Zone 1 – Redlichia neotelingi Assemblage Zone . Bio Zone 2 – Kermanella kuhbananensis Assemblage Zone . Bio Zone 3 – Iranolessia psiformis Assemblage Zone با در نظر گرفتن محدوده گسترش فسیل های فوق الذکر سن این برش کامبرین میانی تا اواخر آامبرین زیرین در نظر گرفته شد .