سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرداویج صدری – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه زمین شناسی،
عبدالحسین کنگازیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه زمین شن
احسان اله ناصحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه زمین شن
رامین ارفع نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه زمین شن

چکیده:

در این مطالعه واحدهای سنگی نهشته های آلبین بالایی – کنیاسین در منطقه کلاه قاض ی در ۲۵ کیلومتر ی جنوب شرق اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. برش تخت شیطان در ناحیه قارنه با ضخامت، ۵۳ متر از سنگ های کربناته و تخریبیتشکیل شده است. این نهشته ها شیل بودانتی سراس دار (آلبین بالایی) را به صورت پیوسته نما تحت تأث یر فاز استر ین می پوشاند و مرز بالایی آن تحت تأثیر عوامل تکتونیکی و فرسایشی حذف گردیده است با توجه به ویژگی های لیتولوژی ورسوب شناسی ۶ واحد سنگ چینه ای در نهشته های این توالی قابل شناسایی است، این واحدها عبارتند از: ۱- واحد آهک، گلاکونیت هاردگراند، ۲- واحد آهک پلاژیک گلاکونیت دار ۳- واحد مارن سفید پلاژیک ۴- واحد آهک پلاژیک زیرین، ۵- واحد آهک پلاژیک سفید آرژیلیتی، ۶- بخشی ابتدایی از واحد آهک پلاژیک بالایی