سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بتول تقی پور – بخش علوم زمین، دانشکده علوم دانشگاه شیراز
آراد بذر افشان – بخش علوم زمین، دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده:

کانسارآهن کمپلکس ماگمایی دگرگونی توتک در ۲۴۰ کیلومتری شمال شهرستان شیراز واقع است. این کمپلکس در پهنه سنندج- سیرجان قرار دارد. در کوه سفید توتک ترادف نسبتا ضخیمی از میکاشیست های سیاه رنگی مشخص است که در زیر کمپلکس مرمری کوه سفید به طور عادی قرار می گیرد. این دو واحد سنگی همراه با گرانیت گنایس های زیر شیست سیاه را به نام کمپلکس توتک می نامند. کمپلکس توتک از پایین به بالا از سه بخش ارتوگنایس(گرانیت)، شیست های سیاه و مرمرهای کوه سفید تشکیل می شود. در این پژوهش به مطالعات سنگ نگاری، کانه نگاری و زمین شیمی سنگ های میزبان و کانسار آهن پرداخته شده است. مطالعات صحرایی و سنگ نگاری نشان می دهد که آهن به صورت بافت های غالب جانشینی و رگه ای در مرمرها و گرانیت های گنایسی دیده می شود. در بررسی های زمین شیمیایی تعیین خاستگاه آهن بر اساس الگوی عناصر خاکی کمیاب صورت گرفت. بدین منظور سه نوع سنگ گنایس گرانیتی، شیست های سیاه و کانسنگ با روش فعالسازی نوترونی (NAA) تجزیه شد و مقایسه الگوهای بهنجار شده عناصرخاکی کمیاب در کانسنگ, گنایس های گرانیتی و شیست های سیاه مشابهت این الگو را در کانسنگ و شیست ها نشان می دهد.