سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

راضیه محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در حدود ۲۳۰ کیلومتری جنوب غرب تهران واقع شده است . این منطقه بخشی از پهنه ایران مرکزی و کمربند ماگمایی ارومیه – دختر به شمار می رود . توده های آتشفشانی مختلفی متعلق به ترشیاری در منطقه رخنمون یافته اند . ماهیت ترکیب توده های گدازه ای منطقه شامل ریوداسیت – داسیت ، آندزیت – داسیت و آندزیت بازالتی است . نمونه های گدازه ای برداشت شده در منطقه در مقاطع میکروسکوپی بافت پورفیریک را نشان داده و تشکیل دهنده های آن ها عموماً پلاژیوکلاز ، فلدسپات آلکالن ، آمفیبول ، پیروکسن می باشد . سنگ های آتشفشانی عمدتاً متعلق به سری ماگمایی ساب آلکالن و کالکوآلکالن می باشند . گدازه های منطقه در نمودارRbدر برابرY+Nb ویژگی های قوس های آتشفشانیVAG)را به نمایش می گذارند و با توجه به نمودارNK-ACNK ماهیت متاآلومینوسی برای نمونه های مورد مطالعه آشکار می گردد .مطالعات پتروگرافی و نمودارهای ژئوشیمیایی نیز مشخص می دارد که روند تفریق بیش از هر پدیده ای ماگمای تشکیل دهنده سنگ ها ی آتشفشانی را تحت تأثیر قرار داده است.