مقاله سنگ نگاری، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی- ماگمایی سنگ های نفوذی شمال شرق سنقر (کردستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۲۲۹ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: سنگ نگاری، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی- ماگمایی سنگ های نفوذی شمال شرق سنقر (کردستان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرانیتوئید نوع I
مقاله حاشیه فعال قاره
مقاله آهکی
مقاله قلیایی
مقاله زون سنندج
مقاله سیرجان
مقاله سنقر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آلیانی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: دادفر ثریا
جناب آقای / سرکار خانم: معانی جو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: برزویی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توده های نفوذی شمال شرق سنقر بخشی از توده های نفوذی زون سنندج- سیرجان را تشکیل می دهند. بر اساس مشاهدات صحرایی و بررسی های میکروسکوپی، منطقه مورد بررسی از دو دسته، سنگ های توده ای (گابرو هورنبلنددار، سنگ های حدواسط و اسیدی) و دایک ها (گابرو پیرکسن دار) تشکیل شده اند. با توجه به بررسی های کانی شناسی و ژئوشیمیایی، این مجموعه گرانیتوئید از نوع I، آهکی- قلیایی و متا آلومین است. با توجه به روند تغییرات نمودارهای عناصر اصلی و فرعی در برابر یکدیگر فرایند تبلور جدایشی مهمترین عامل تشکیل دهنده سنگ های توده ای منطقه است. تغییرات نسبت Zr/Nb و La/Yb در این سنگ ها نشان دهنده دو خاستگاه متفاوت اسپینل لرزولیت تا گارنت لرزولیت (سنگ های توده ای) و اسپینل لرزولیت (دایک ها) است. هم چنین، نسبت Th/Ta در گستره ۶-۲۰ و غنی شدگی از عناصر LILE و LREE نسبت به HFSE و HREE از شواهد تشکیل ماگما در یک محیط وابسته به فرورانش در حاشیه فعال قاره است.