سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین یوسف زاده – گروه پژوهشی علوم زمین، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده:

سنگ های آتشفشانی و نیمه عمیق دو کوهه به صورت دو گنبد به هم چسبیده برونزد در شرق خوسف برونزد دارند. این گنبدها متافلیش های اواخر کرتاسه و پالئوسن را قطع نموده و بر روی سنگ های آذرآواری اوایل سنوزوئیک قرار می گیرند. ترکیب این سنگ ها آندزیت داسیتی و داسیت بوده و مهم ترین متشکله های آن پلاژیوکلازهای دارای منطقه بندی نوسانی، هورنبلند سبز، بیوتیت، مگنتیت و آپاتیت می باشند. شایان ذکر است انکلاوهای متنوعی از نوع اتولیت و یا زینولیت در آنها یافت می شود. اتولیت های هم منشأ با سنگ میزبان شامل انواع دارای بافت های پورفیریک و یا دارای بافت های گرونولار و میکروگرانولار بوده و زینولیت ها دربرگیرنده سه نوع متفاوت اسلیتی- فیلیتی، بیوتیت هورنفلسی و آمفیبولیتی هستند