سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس عبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدایوب سخاوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی – استاد یار بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عبدالحمید امیری – استاد یار بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

معدن روی غیر سولفیدی گیجر کوه با مختصات جغرافیایی در ۲۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر یزد و در فاصله ۸ کیلومتری شرق شهر بهاباد واقع شده است. معدن روی گیجر یکی از چندین کانسار غیرسولفیدی روی و سرب است که در شرق گسل اصلی بهاباد و با روند شمال غرب و جنوب شرق قرار دارد . کانسار سازی عمدتا در سنگ های کربناته سازند شتری مربوط به دوره سنی تریاس می باشد که در منطقه دارای پراکندگی متفاوتیهستند. ماده معدنی در سنگ های به شدت تکتونیزه شده کربناته و عموما به امتداد گسل های فرئی محدوده معدن و همچنین شکستگی ها و درزه ها و فضای خالی درون سنگ میزبان کربناته تشکیل شده است. بازدید صحرایی از محدودهمعدن و نمونه برداری غیر سیستماتیک از ماده معدنی و سنگ در برگیرنده و مطالعه میکروسکپی مقاطع نازک و صیقلی آنها به منظور سنگ شناسی و کانی شناسی هدف این مطالعه می باشد. بر اساس شواهد صحرایی و مطالعات میکروسکپی، کالامین ماده معدنی اصلی است که به صورت کانه جانشینی و رگه ای و فضا خالی پر کن در سنگ میزبان کربناته دوبارهتبلور یافه تشکیل شده است. در بعضی از مقاطع صیقلی، جانشینی بخشی بلور های شکل دار پیریت توسط کربنات مشهود است. لذا با توجه به مطالعات پتروگرافی ماده معدنی و سنگ میزبان به نظر می رسد که سیالات ضمن انحلال پیریت وتولید اسید سولفوریک و سپس واکنش با کانه های سولفیدی روی و در نهایت مهاجرت محلول های کانه دار درون سنگ های کربناته منطقه تشکیل کانسار غیر سولفیدی روی را داده اند