سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین طاهری قلعه سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مصطفی قماشی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی احمدی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

سازند شتری در جنوب غربی یزد، شهرستان تفت از دولومیتهای ضخیم لایه تشکیل شده است. برای بررسی سنگ شناسی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر فرعی دولومیتها از مطالعه ۹۶ مقطع نازک با میکروسکوپ پلاریزان و تجزیه ژئوشیمیایی ۱۵ نمونه استفاده شده است. مطالعه سنگ شناسی دولومیتها، منجر به شناسایی پنج نوع دولومیت، شامل دولومیت خیلی ریز بلور(دولومیکرایت)، دولومیت ریز بلور، دولومیت متوسط بلور، دولومیت درشت بلور و دولومیت بسیار درشت بلور پرکننده رگهها و شکافها در این منطقه شده است. دولومیکرایتها حاوی کانیهای خودشکل انیدریت ، ژیپس بوده و از نوع دولومیتهای اولیه هستند. دولومیتهای درشت بلور عمدتاً در اثر جانشینی و در محیط تدفینی کم عمق تشکیل شدهاند. تجزیه عنصری نمونههای دولومیتی نشان میدهد، دولومیتها در محیطهای احیایی و با درجه شوری بالا تشکیل شدهاند. تغییرات استرانسیم دولومیتها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ پیپیام است. بالا بودن میزان استرانسیم در دولومیتهای ثانویه حاکی از این است، که این دولومیتها جانشین سنگهای کربناتی با منشاً آراگونیتی شدهاند. همچنین بالا بودن مقادیر استرانسیم و سدیم را میتوان به ساختار نامنظم بلوری (غیراستوکیومتریک) دولومیتها نسبت داد.