مقاله سنگ شناسی، ژئوشیمی، پتروژنز و بررسی آلایش ماگمایی آتشفشان شاه خیراله (غرب معدن سرچشمه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در ژئوشیمی از صفحه ۲۸۹ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: سنگ شناسی، ژئوشیمی، پتروژنز و بررسی آلایش ماگمایی آتشفشان شاه خیراله (غرب معدن سرچشمه)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمربند ماگمایی ارومیه – دختر
مقاله کلسیمی – قلیایی
مقاله حاشیه فعال قاره ای
مقاله آلایش پوسته ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارژنگ نژاد فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادیان عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آتشفشان شاه خیرالله با سن نئوژن در جنوب شرق کمربند ماگمایی ارومیه – دختر در غرب معدن مس سرچشمه قرار دارد. این آتشفشان شامل سنگ های آذرآواری، گدازه ها و توده های ساب ولکانیک است که روی سنگ های بازالتی ائوسن قرار دارد. بر اساس مطالعات پتروگرافی آتشفشان شاه خیرالله شامل سه نوع سنگ داسیت، تراکی داسیت و تراکی آندزیت می باشد کانی های اصلی این سنگ ها شامل پلاژیوکلاز، کوارتز، هورنبلند، بیوتیت است و بافت اصلی آنها پورفیری می باشد. در درشت بلورهای پلاژیوکلاز بافت غیرتعادلی همچون بافت غربالی و منطقه بندی وجود دارد که می توان به تغییرات فشار بخار آب و کاهش فشار در حین بالا آمدن ماگما نسبت داد. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که ماگمای اولیه این سنگ ها کلسیمی – قلیایی بوده. همچنین داده های زمین شیمیایی غنی شدگی از عناصر LREE و تهی شدگی از HREE نشان می دهند. نمودارهای عنکبوتی نرمالیز شده نسبت به گوشته اولیه و کندریت، فرآیند تفریق و آلودگی پوسته ای را روی ماگمای اولیه این سنگ ها نشان می دهد. در تغییرات ماگمایی سنگ های آتشفشانی شاه خیرالله فرآیندهای  AFCموثر بوده است که با شواهد کانی شناسی و ژئوشیمیایی قابل درک است. علاوه بر این غنی شدگی در LILE و Pb نشان دهنده آلودگی پوسته ای است. آنومالی منفی Ti, Nb می تواند بیانگر این باشد که آتشفشان شاه خیرالله در یک محیط قوس آتشفشانی از نوع حاشیه فعال قاره ای تشکیل شده است.