مقاله سنگ شناسی، زمین شیمی و جایگاه چینه شناختی اجتماعات دایکی دیابازی قطع کننده توده گرانیتوییدی بند هزارچاه (جنوب شرق شاهرود) شاهدی بر ماگماتیسم سیمرین میانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در ژئوشیمی از صفحه ۳۰۹ تا ۳۱۷ منتشر شده است.
نام: سنگ شناسی، زمین شیمی و جایگاه چینه شناختی اجتماعات دایکی دیابازی قطع کننده توده گرانیتوییدی بند هزارچاه (جنوب شرق شاهرود) شاهدی بر ماگماتیسم سیمرین میانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دایک های دیابازی
مقاله پشت کمان
مقاله کوهزایی سیمرین میانی
مقاله بند هزارچاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اجتماعات دایکی دیابازی متعددی توده گرانیتوییدی بندهزار چاه (جنوب شرق شاهرود) و سنگ های میزبان آن شامل سنگ های متاپلیتی، متاپسامیتی و گنیسی به سن اواخر نوپروتروزوییک – اوایل کامبرین را قطع کرده اند. این دایک ها کنگلومرا، ماسه سنگ و شیل های متعلق به اواخر تریاس تا اوایل ژوراسیک (معادل سازند شمشک) را نیز قطع کرده اند ولی سنگ های جوان تر از جمله سنگ آهک های کرتاسه زیرین (نئوکومین) را قطع نکرده اند. دایک های دیابازی مورد نظر ترکیب گابرویی دارند. این سنگ ها بافت ریزدانه، پورفیری و به ندرت پورفیروییدی نشان می دهند. بر اساس ویژگی های زمین شیمیایی، سنگ های سازنده این دایک ها، ماهیت قلیایی تا کلسیمی – قلیایی دارند. ماگمای سازنده آنها از ذوب بخشی حدود ۸ تا ۲۰ درصدی منابع اسپینل لرزولیتی منشا گرفته اند و در یک محیط زمین ساختی پشت کمانی مرتبط با فرورانش صفحه اقیانوسی نئوتتیس به زیر ایران مرکزی تشکیل شده اند. تشکیل این سنگ ها از پیامدهای ماگماتیسم مرتبط با فاز کوهزایی سیمیرین میانی است. بی هنجاری مثبت سرب و بالا بودن مقادیر Ba، Ce و K نشان دهنده آلایش پوسته ای ماگمای بازی سازنده این سنگ ها در طی صعود و جایگزینی آنهاست.