مقاله سنگ شناختی و ژئوشیمی توده های نفوذی-نیمه نفوذی و ارتباط آنها با کانه زایی اسکارن آهن در منطقه بیشه (شرق ایران – جنوب بیرجند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۴۵۷ تا ۴۷۰ منتشر شده است.
نام: سنگ شناختی و ژئوشیمی توده های نفوذی-نیمه نفوذی و ارتباط آنها با کانه زایی اسکارن آهن در منطقه بیشه (شرق ایران – جنوب بیرجند)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکارن آهن
مقاله گرانیتوئید
مقاله بیشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخعی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: کریم پور محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان شهری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زرین کوب محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد بررسی در شمال شرقی بلوک لوت و در نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ بصیران قرار گرفته است. نفوذ سنگ های عمیق تا نیمه عمیق ترشیری در سنگ آهک های پالئوسن باعث تشکیل اسکارن و کانی سازی آهن در این منطقه شده است. بررسی های سنگ نگاری نشان داد که سنگ های مورد بررسی شامل هورنبلند دیوریت پورفیری، هورنبلند کوارتز دیوریت پورفیری، پیروکسن دیوریت پورفیری، هورنبلند پیروکسن دیوریت پورفیری، هورنبلند دیوریت و بیوتیت دیوریت هستند. این سنگ ها دارای ماهیت شبه قلیایی و متا آلومین بوده و بر اساس پذیرفتاری مغناطیسی و ویژگی های ژئوشیمیایی، وابسته به سری مگنتیت و گرانیتوئیدهای نوع I هستند. غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبک (LREE)، فقیر شدگی عناصر نادر خاکی سنگین (HREE) و بی هنجاری منفی کم Eu از ویژگی های آنها بوده و بیانگر ماگماتیسم متا آلومین نوع I کمان های آتشفشانی حاشیه قاره هاست. تهی شدگی عناصر نادر خاکی سنگین احتمالا ناشی از وجود گارنت در خاستگاه آن هاست. نمودارهای جداکننده محیط های زمین ساختی نیز جایگاه گرانیتوئیدهای کمان آتشفشانی را برای آن تایید می کند. نمودارهای مختلف ژئوشیمیایی نشان دهنده همخوانی سنگ های گرانیتوئیدی بیشه با نفوذی های وابسته به اسکارن های آهن است.