سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سروش میرزاقرچه – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
مهناز آقاپور – کارشناسی زمین شناسی ،
محسن خدرصلح – کارشناس ارشد مهندسی نفت
بهرام حبیب نیا – دکتری مهندسی نفت

چکیده:

سنگ شدگی از فرآیندهای مهم و تأثیرگذار بر کیفیت مخزنی است سازندایلام سانتونین)، در میدان جفیراز توالیهای سنگ آهک، شیل و دولومیت تشکیل شده استاستفاده از روشهای پتروگرافی و پتروفیزیکی به عنوان مکمل یکدیگر در شناسایی ویژگیهای سنگشدگی و تأثیرات آن بر کیفیت مخزنی دارای اهمیت بسزایی است بررسیهای پتروگرافی نشان میدهد که فرآیندهای دیاژنزی گوناگونی براین سازند تاثیر گذاشته است مهمترین فرآیندهای دیاژنزی شامل، انحلال، شکستگی، دولومیتی شدن، میکریتیشدن سیمانی شدن و فشردگی است با توجه به شواهدی چون انحلال گسترده و تشکیل تخلخل های قالبی و حفره ای و تشکیل انواع سیمان های مربوط به محیط متئوریک (تیغه ای، هم بعد و …) ترتیب این فرآیندها می توان نتیجه گرفت که رسوبات مورد مطالعه، پس از طی محیط دیاژنز دریایی مستقیماً وارد محیط تدفینی نشده اند، بلکه حداقل بخش هایی مانند پشته های سدی ابتدا وارد دیاژنزی متئوریک شده و پس از طی فرآیندهای مربوط به این محیط وارد محیط دیاژنز تدفینی شده اند.