سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرح جلیلی – دانشگاه بیرجند
سیدناصر رئیس السادات – گروه زمین شناسی ، دانشگاه بیرجند
مهنازالسادات امیرشاهکرمی – گروه زمین شناسی ، دانشگاه پیام نور اصفهان واحد وزوان
غلامرضا میراب شبستری – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور مطالعه سنگ چینهنگاری و زیستچینهنگاری مرز کرتاسه- ترشیاری در شمال بیرجند،مجموعهای از فرامینیفرهای کرتاسه بالایی (ماستریشتین) تا ائوسن در (برش شوشود) واقع در ۳۵ کیلومتری شمال بیرجند مورد مطالعه قرار گرفت. در این برش ضخامت لایههای مورد نظر ۲۶۲ متر اندازهگیری شده است. این لایهها بیشتر از سنگ اهک ماسهای، سنگ اهک بایوکلاستی، شیل و ماسهسنگ و مارن تشکیل شده است. در بررسیهای بیواستراتیگرافی تاکنون ۲۰ جنس و ۲۱ گونه مختلف از فرامینیفرهای شناسایی و معرفی شدهاند که مطالعات میکروپالئونتولوژی سن لایههای مورد مطالعه را ماستریشتین پسین و ائوسن تعیین کرده است. براساس مجموعه فسیلی موجود بیوزون تجمعی Omphalocyclus – Siderolites درلایه های آهک G شناسایی گردیده که سن ماستریشتین بالایی را نشان میدهد و مجموعه فسیلی شناخته شده در واحدهای E سن ائوسن زیرین را نشان می دهد