سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا عدل – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

سیستم‌های مدیریت محیط‌زیستی در جریان تحول و تکاملشان به منزله نقطه اتکاء و وسیله‌ای موجه و مطمئن برای اعمال خردمندانه و تحقق اهداف و اجرای برنامه‌های محیط‌زیستی تلقی گردیده‌اند.در تحقیق حاضر به منظور دستیابی بالابردن اثربخشی سیستم‌های مدیریت محیط‌زیست در صنعت خودرو، برای اولین بار در ایران سند جامع مدیریت محیط‌زیست تعریف و پیشنهاد گردید و با انجام تحقیقات و مطالعات میدانی گسترده در حیطه صنعت خودرو کشور ۵ گروه اصلی (معنی‌دار کردن اقدامات محیط‌زیستی، مرجع تعیین استانداردهای مرتبط با انطباق محصول، محورهای محیط زیستی در طراحی و تولید محصولات جدید، انطباق سازمان با الزامات قانونی و سایر الزامات و انطباق سازمان با سطوح مدیریت محیط زیستی) و ۳۰ زیر گروه فرعی ملاحظات زیست‌محیطی برای این سند در نظر گرفته شد. در حقیقت از آنجا که همواره به طور سنتی بین عملکرد بخش صنعت و محیط‌زیست تعارض و در برخی موارد تقابل وجود داشته و دارد و این پارادایم به وفور در سطح دنیا نیز دیده شده است، شکل‌گیری و تدوین سندی جامع در حیطه محیط‌زیست در راستای سند چشم انداز بییست ساله کشور ایران- که مندرجات محیط‌زیستی در آن اغلب اهداف محیط‌زیستی مد نظر را پوشش می‌دهد- می‌تواند در رفع مشکلات محیط‌زیستی بخش صنعت تاثیر بسزایی داشته باشد. مجموع ملاحظات محیط‌زیستی مندرج در این سند می‌تواند شرایط را به گونه‌ای فراهم نماید تا صنعت خودرو، محصولات و خدماتی را به مشتریان خود ارائه نماید که هم دارای حداقل اثرات سوء بر روی محیط‌زیست پیرامون خود می‌باشند و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند. لذا تدوین سند جامع مدیریت محیط زیست یکی از ارکان مهم در استقرار مناسب فعالیت های صنعت خودرو در راستای ملاحظات زیست محیطی و توسعه پایدار بالاخص در ارتباط با برنامه‌های بالادست بین المللی و ملی و پایین دست بخشی و منطقه‌ای می باشد.