مقاله سندرم HELLP) Hemolysis, elevated liver anzyme levels, and low platelet levels) در یک حاملگی تک قلویی عارضه دار شده با واکنش لوتئینی شدید، گزارش مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۵۰ تا ۲۲۵۶ منتشر شده است.
نام: سندرم HELLP) Hemolysis, elevated liver anzyme levels, and low platelet levels) در یک حاملگی تک قلویی عارضه دار شده با واکنش لوتئینی شدید، گزارش مورد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسی
مقاله سندرم Hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low platelet levels
مقاله واکنش شدید لوتئینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مردانیان فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: طایف نیا علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: واکنش شدید لوتئین (HL یا Hyperreactioluteinalis) حالت نادری در بارداری طبیعی است که با بزرگی دو طرفه و به ندرت یک طرفه تخمدان ها همراه با کیست های متعدد تکا-لوتئینی مشخص می شود که اغلب ناشی از سطوح بالای HCG (Human chorionic gonadotropin) و شرایط هیپرآندروژنیک است. بیشتر این بیماران در طول دوران حاملگی، نیازمند مداخلات جراحی جهت رد کردن بدخیمی یا وقوع علایم و نشانه های شکم حاد می باشند، اما در صورت تشخیص دقیق آن با روش های آزمایشگاهی و MRI (magnetic resonance imagine)، می توان از انجام مداخلات جراحی غیر ضروری جلوگیری کرد.
گزارش مورد: بیمار خانم باردار ۲۷ ساله ای با سن حاملگی ۲۷ هفته بود که با درد شکم مراجعه کرده بود و در سونوگرافی وی کیست های دو طرفه و متعدد تخمدان گزارش شده بود. در بررسی های انجام شده شواهدی به نفع سندرم HELLP (Hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low platelet levels) داشتند.
نتیجه گیری: توصیف این مورد می تواند مطرح کننده این فرضیه باشد که وقوع HL در طی بارداری، شاید پیشگویی کننده وقوع پره اکلامپسی یا سندرم HELLP باشد و تشخیص HL بتواند به یافتن علل زمینه ای پره اکلامپسی کمک کند.