مقاله سنجش کمی-کیفی پارکهای شهری قائم شهر و مکان یابی فضاهای سبز جهت توسعه پایدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: سنجش کمی-کیفی پارکهای شهری قائم شهر و مکان یابی فضاهای سبز جهت توسعه پایدار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارک شهری
مقاله توسعه پایدار
مقاله سرانه فضای سبز
مقاله کاربری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبری کوچکسرایی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: لقایی حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: طبری کوچکسرایی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور ارزیابی کمی-کیفی پارک های شهری قائم شهر و تعیین فضاهای سبز جهت توسعه پایدار انجام شد. برای این مقصود، از روش های ترکیبی اسنادی – تحلیلی و پیمایشی استفاده گردید. ابتدا از منابع معتبر سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران و شهرداری قائم شهر استفاده شد و تحلیل های لازم بر روی آنها انجام گردید. سپس، جهت تعیین نقاط پیشنهادی توسعه فضاهای سبز شهر، مبادرت به پیمایش میدانی شد. بعد از تعیین نقاط و مکان های شناسایی شده برای پارک و فضاهای سبز، با توجه به سازگاری با کاربری های همجوار، ماتریس سازگاری کاربری ها تشکیل و تحلیل شد و در راستای توسعه پایدار، مکان های منتخب جهت تاسیس پارک و فضای سبز شهر پیشنهاد گردید. بدین ترتیب، ابتدا، مساحت کاربری پارک و فضای سبز موجود مناطق مختلف شهر ثبت شد و با توجه به جمعیت شهری میزان سرانه آن محاسبه گردید. با توجه به انجام این مطالعه و نقاط پیشنهادی مورد نظر، شاخص سرانه پارک و فضای سبز شهری از ۰٫۹۸ متر مربع به ۴٫۳۳ متر مربع ترقی یافت. مکان های پیشنهادی پارک و فضای سبز از نظر سازگاری با کاربری های اطراف نسبتا مناسب تشخیص داده شدند. اجرایی شدن این پیشنهاد مبتنی بر ا فزایش سرانه فضای سبز شهری، موجب تحقق عدالت اجتماعی – اقتصادی، تناسب مطلوب پارک با فضاهای اطراف و محدوده شهر، و به طور کلی توسعه پایدار شهر خواهد شد.