مقاله سنجش کردارهای پهلوانی در شاهنامه و دده قورقود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: سنجش کردارهای پهلوانی در شاهنامه و دده قورقود
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حماسه
مقاله شاهنامه
مقاله دده قورقود
مقاله پهلوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی ولیلو رشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از حماسه های معتبر و شناخته شده جهان، شاهنامه است و شرق شناسان بسیاری در سراسر جهان از جنبه های مختلف به مطالعه و بررسی این اثر بزرگ همت گماشته اند. چه از نظر اساطیری و حماسی و چه از جنبه های ادبی، فرهنگی و اجتماعی. در این میان پژوهش های تطبیقی این اثر سترگ با سایر آثار حماسی جهان نیز توجه ویژه محققان را به خود جلب کرده و تحقیقات ارزشمندی در این زمینه صورت گرفته است. ولی جای بسی تعجب و تاسف است که حماسه «دده قورقود» هیچ جایگاهی در میان این تحقیقات ندارد. حتی این کتاب چنان غریب است که برخی از اهل فن در حوزه ادبیات تطبیقی هم آن را نمی شناسند، چه رسد به عامه مردم. تا آنجا که اطلاع داریم فقط معدود مقالاتی به زبان فارسی در سال های دور نوشته شده که در جای خود قدم های بزرگیست در شناساندن کتاب دده قورقود به فارسی زبانان، مثل مقالات عبدالعلی کارنگ و دکتر حسین محمدزاده صدیق. و اخیرا آن را دکتر محمد حریری به فارسی ترجمه کرده اند که قطعا این ترجمه و تحقیق فتح بابی برای پژوهش های آینده در این حوزه خواهد بود. این دو اثر از بسیاری جهات دارای شباهت هایی هستند که واکاوی این پیوندها و همگونی ها مجال طولانی می طلبد. از جمله این همسانی ها در حوزه کردارهای پهلوانی است. در این مختصر کوشش شده است کم و کیف این پیوند و همانندی ها کشف و عرضه شود.