سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا غلامی – کارشناس ارشد گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ناصر مدیری – استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

تحقیق های زیادی نشان داده اند که یکی از مهمترین موضوع ها در توسعه کیفیت نرم افزار تخمیندرست است به علاوه تخمین درست وابسته به درجه تو در تویی ذاتی نرم افزار یعنی پیچیدگی است تاکنون سنجش پیچیدگی مبتنی بر کد بوده که می توانست مسائلی را به همراه داشته باشد پس اگر بتوانیم سنجش پیچیدگی را در همان فاز نیازمندی ها مبتنی بر مستند مهندسی نیازمندی های IEEE که شامل مشخصه های نیازمندی های نرم افزار است بررسی کنیم می توانیم از اتلاف هزینه و نیروی انسانی که از مهمترین مسائلند جلوگیری کنیم مهندسی نیازمندی ها خود از بخشهایی تشکیل شده است که بطور واضح و مشخص نیازمندی ها را بررسی و تحلیل می کند تا ما بتوانیم با شناسایی هرچه بهتر نیازمندی ها پروژه را اغاز کنیمدراین مقاله ما بر آن شدیم که ارتباط بین مهندسی نیازمندی ها و پیچیدگی را مورد بررسی قراردهیم.