سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رعنا رحمتی – ایران- شرکت ایران ترانسفو-آزمایشگاه مواد
علی رمضانی – ایران- دانشگاه زنجان، دانشکده شیمی

چکیده:

این مقاله به بررسی رفتار پیری حرارتی دو نوع سلولز استاندارد و بازخمیرگیری شده ۱، که با روغن ترانسفورماتور اشباع شده اند، می پردازد.سلولز استاندارد کاربرد وسیعی در صنعت عایق های فشار قوی دارد و از سلولز بازخمیرگیری شده در ساخت قطعات فرم دار ترانسفورماتورهای قدرت استفاده می شود. پروسه بازخمیرگیری سلولز – بدون مرحله پالایش الیاف –برای استفاده مجدد از آن در ساخت قطعات فرم دار عایقی، استحکام کششی آن را به حدود ۳۳ % مقدار اولیه کاهش می دهد. ولی از آنجا که این قطعات نقش مهم مکانیکی در ترانسفورماتور ندارند و تحت تنش های بالای حرارتی اند، اگر کاهش استحکام کششی به واسطه کاهش درجه پلیمریزاسیون ۲ نباشد و عمر سلولز را تهدید نکند ، این قطعات قابلیت اطمینان کافی برای استفاده در ترانسفورماتور قدرت را خواهند داشت. پروسه پیری در مدل آزمایشگاهی ۱۵۰۰ بر هر دو نوع سلولز C شتاب داده شده با افزایش دما به اعمال شده و سنجش پیرولیز سریع ۳ برای مقایسه رفتار پیری دو نوع سلولز، از طریق اندازه گیری درجه پلیمریزاسیون آنها به روش ویسکومتریک ۴ در دوره های متوالی پیری انجام شده است. برازش نتایج به منظور تخمین رابطه پیری بر حسب درجه پلیمریزاسیون اولیه صورت گرفته و این نتیجه حاصل شده است که رفتار پیرولیز سریع دو نوع سلولز کاملاً مشابه بوده و مدل میرایی هر دو یکسان است . معیار ۳۰ % درجه پلیمریزاسیون اولیه به عنوان نشانه پایان عمر این سلولزها تخمین زده شده است.