سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شیخ بگلو – شرکت پتروشیمی فن آوران
حمید احمدی تبار – دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
حسین ترکی –

چکیده:

انتشار ترکیبات آلی فرار یکی ازمشکلات زیست محیطی مهم می باشد زیرا این مواد پتانسیلی برای ایجاد ازن فتوشیمیایی تخریب لایه ازن پتانسیل گرمایش جهانی سمیت سرطان زایی و مزاحمت های ناشی ازبو می باشد بنابراین ممانعت از انتشار ترکیبات آلی فرار یکی از مهمترین مسائلی است که باید درنظر گرفته شود عبارت مواد آلی فرار VOCs) گروه گسترده ای از مواد را که شامل همه ترکیبات آلی آزاد شده به اتمسفر درفاز گاز است را شامل می شود خواص این مواد و درنتیجه روشهای مناسب جهت کنترل آنها بسیار متفاوت است دراین پژوهش به بررسی پراکنش بخارات اسید استیک درپتروشیمی فناوران پرداخته شده است برای این کار ۱۲ ایستگاه نمونه برداری انتخاب گردید سپس غلظت ها درنقاط مختلف اندازه گیری و درنهایت با نرم افزار SPP پراکنش آنها ترسیم و میانگین غلظت آلاینده اسید استیک درمحدوده مورد مطالعه درفصل زمستان و تابستان مشخص گردید نتایج نشان داد غلظت آلاینده اسیداستیک درفصل زمستان و فصل تابستان پایینتر از حد مجاز بوده است.