سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لطفعلی عاقلی –
میرعبداله حسینی –

چکیده:

در این مقاله، مفاهیم توسعه و توسعه پایدار به اختصار بیان شده، شاخص های ارزیابی توسعه پایدار مرور می شود وسپس درجه پایداری توسعه در ایران با کمک مدل فازی و استفاده از شاخص های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، محاسبه و با سایر کشورها مقایسه می شود. طبق محاسبات مقاله برای دوره تطبیقی ۲۰۰۰-۱۹۹۰درجه پایداری، ضعیف ارزیابی می شود.