مقاله سنجش پارامترهای فیزیکی موثر در بافت های فرسوده (نمونه موردی: شهر طرقبه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۵۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: سنجش پارامترهای فیزیکی موثر در بافت های فرسوده (نمونه موردی: شهر طرقبه)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت فرسوده
مقاله پارامترهای فیزیکی
مقاله هسته مرکزی
مقاله شهر طرقبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت کوشکی نیان مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی نژاد حجت
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی نژاد حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ریزی بافت فرسوده شهرها به مفهوم تجدید حیات یا بازسازی هسته مرکزی شهر است، که اغلب دارای بافتی متراکم، خیابان ها و کوچه های پر پیچ و خم و باریک هستند. بافت های تاریخی و قدیمی شهرهای کشور که در اغلب موارد هسته اولیه و اصلی آن شهرها را تشکیل می دهد، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ و بهسازی کالبدی و توانمندسازی عملکردی آن ها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر اغلب این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگه داری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. شناسایی وضعیت کالبدی و عملکردی این بافت ها به منظور برنامه ریزی و مدیریت حفظ و نگه داری آنها از اقدامات اولیه و مهمی است که باید صورت پذیرد. بافت فرسوده شهر طرقبه دارای مساحت حدود ۲۰ هکتار می باشد که در این تحقیق از لحاظ شاخص های کالبدی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. برای انجام این تحقیق، اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده و با استفاده از روش های کمی، تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل نیز به صورت نقشه هایی ارائه گردیده است. نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان می دهد که اولا وضعیت کالبدی محلات مختلف این محدوده متفاوت بوده، ثانیا هر کدام از محلات از لحاظ هر یک از شاخص ها نیز وضعیت متفاوتی دارند و ثالثا به طور کلی و با توجه به کلیه مشخصه های فیزیکی فوق الذکر، هیچ کدام از محلات بافت فرسوده این شهر وضعیت کالبدی مطلوبی ندارند.