مقاله سنجش و تحلیل کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان مهبان، شهرستان نیک شهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: سنجش و تحلیل کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان مهبان، شهرستان نیک شهر)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله مناطق خشک
مقاله شاخص های اقتصادی و اجتماعی
مقاله دهستان مهبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بریمانی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچی عثمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نواحی روستایی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به ویژه در مناطق جغرافیایی خشک و دارای محدودیت طبیعی با چالش های عدیده ای در زمینه های منابع تولیدی و کسب درآمد، دستیابی به فرصت های مناسب شغلی، مسکن پایدار، برخورداری از بسیاری از امکانات اساسی و تسهیلات رفاهی و همچنین خدمات تفریحی و فراغتی مواجه هستند و از آنجایی که امروزه هدف نهایی برنامه ریزی ها و انواع توسعه، بهبود کیفیت زندگی است، مطالعه و سنجش آن در کلیه اجتماعات انسانی خصوصا در سکونتگاه های روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و جزو ضرورت های اساسی در فرآیند توسعه پایدار روستایی به حساب می آید. هدف اصلی این تحقیق سنجش کیفیت زندگی (عینی) روستاییان در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در دهستان مهبان، شهرستان نیک شهر واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی مبتنی بر تکمیل پرسش نامه بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. داده های تحقیق از ۲۷۳ نفر سرپرست خانوار نمونه در روستاهای بالای ۲۰ خانوار بدست آمده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند، کیفیت زندگی روستاییان مهبان در ابعاد اقتصادی و اجتماعی از حد متوسط پایین تر است. منابع و امکانات اقتصادی (مالکیت زمین کشاورزی، مالکیت دام، خدمات بیمه کشاورزی و دام، میزان تولیدات کشاورزی، دامی و صنایع دستی) بیشترین تاثیر (۱٫۰۷۶) و امکانات و خدمات اساسی (آب شرب لوله کشی، راه دسترسی، مسکن)، کمترین تاثیر (۰٫۵۳۸) را بر کیفیت زندگی دارند. همچنین میزان جمعیت روستایی عاملی بسیار تاثیرگذار (۱٫۷۱۵) بر سطح کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه است.