مقاله سنجش و اندازه گیری آلودگی های فلزات سنگین در رسوبات ساحلی خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: سنجش و اندازه گیری آلودگی های فلزات سنگین در رسوبات ساحلی خلیج فارس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله خلیج فارس
مقاله بندرعباس
مقاله رسوبات ساحلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الصاق اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: برمکی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر فعالیت های اقتصادی متعددی نظیر پالایش نفت خام، تولیدات آلومینیوم و روی، تعمیر و ساخت کشتی، تخلیه و بارگیری انواع مواد معدنی و شیمیایی و غیره در بندرعباس به عنوان مرکز توسعه جنوب کشور ایران شکل گرفته که این موضوع موجب تشدید بار آلودگی و تخریب اکوسیستم حساس آب های ساحلی منطقه شده است. لذا شناسایی و اندازه گیری و ردیابی عناصر فلزات سنگین در رسوبات آب های ساحلی با توجه به اثرات زیانباری که بر اکوسیستم های دریایی و از جمله آبزیان و به تبع آن بر انسان اثر می گذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این مبنا در این تحقیق میزان فلزات سنگین مس، سرب و آهن در رسوبات ساحلی مناطق هدف بندرعباس مورد سنجش قرار گرفت.
کلیه مراحل نمونه برداری و هضم رسوب طبق روش استاندارد موپام (MOOPAM) انجام یافت. میزان فلزات سنگین مس، سرب و آهن در رسوبات ساحلی توسط دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت.
متوسط غلظت فلزات سنگین مس، سرب و آهن در رسوبات به ترتیب
۳۵٫۲±۰٫۲، ۱۴۹٫۶±۰٫۱ میکروگرم بر گرم وزن خشک و ۴۲٫۹۱±۷٫۱۵ گرم بر کیلوگرم وزن خشک رسوب به دست آمد. این مقادیر با متوسط غلظت عناصر فوق در رسوبات جهانی و دیگر مناطق داخلی و خارجی مقایسه و تجزیه و تحلیل شد.
بررسی آماری
(ANOVA: Single Factor) نشان داد که متوسط غلظت فلزات سنگین مس، سرب و آهن موجود در رسوب گذرگاه ها اختلاف معناداری دارند. دو عنصر سرب و آهن با ضریب هم بستگی -۰٫۱۲ بیشترین هم بستگی را دارند و بعد از آن عناصر سرب و مس با ضریب هم بستگی -۰٫۱۶۲۰ قرار دارند. با توجه به ضریب هم بستگی منفی و معنی دار بین این عناصر مشخص می شود که منشاء ایجاد فلزات سنگین مس، سرب و آهن در رسوبات یکسان است.