سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا اکبر ی داغی – کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کاشمر
منوچهر سخایی – کارشناس مسئول بهداشت محیط وحرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کاشمر
مهدی صادقی – عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ز

چکیده:

اتومبیل منبع اصلی چند آلوده کننده هوا می باشد. همچنین مه- دود فتو شیمیایی حاصل فعل و انفعالات انواع مختلف آلوده کننده هایی است که از اتومبیل مخصوصا اتومبیل های بنزین سوز وارد هوا می شود. هدف از انجام این پژوهش اندازه گیری میزان آلاینده های موجود در خروجی اگزوز اتومبیل ها و مقایسه با استانداردها در جهت ارزیابی کیفیت هوا و در صورت لزوم اتخاذ تدابیر و استراتژی مناسب جهت کاهش آلودگی و رساندن حد آلودگی به میزان مجاز در جهت حفظ و صیانت محیط زیست می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی، تحلیلی بوده که بر اساس اندازه گیری میزان آلاینده های خروجی اگزوز در تعداد ۲۰ دستگاه خودرو مورد استفاده در کارخانه آسفالت طریق القدس شهرستان کاشمر و مقایسه نتایج اندازه گیری شده با استانداردها و ظوابط زیست محیطی، در پایان سال ۱۳۸۶ در نویت صبح صورت گرفت. از وسایل و دستگاههای سنجش انواع پمپ و دتکتور تیوب یا لوله های آشکارساز گازهای مورد نظر و انواع فیلتر و تجهیزات حاوی مواد جاذب فاز گازی استفاده گردید. در سنجشهای بعمل آمده مشخص گردید که میزان گازهای آلاینده مو نو اکسید کربن و اکسید های نیتروژن و… در خروجی اگزوز خودروها در حد مجاز بوده و میزان هیدرو کر بورها نیز در ۷۰ % خروجیها ( ۱۴ خروجی)در حد مجاز بوده و تنها در ۳۰ % خروجیها ( ۶ خروجی)میزان هیدروکربورها بیشتر از حد مجاز می باشد.