سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل زارعی زوارکی – دانشگاه علامه طباطبائی تهران
مرضیه بدریان – شرکن پالایش نفت اصفهان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف سنجش و ارزشیابی دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هرفمند، از جامعه آماری دانشجویان و آموزشیارین و اساتید دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی کامپوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی نمونه ای به حجم ۹۸ نفر انتخاب شدند. با استفاده از پسشنامه ای که توسط نویسندگان مقاله حاضر با در نظر گرفتن الگوی سنجش فعال و بهره گیری از تجارب جهانی تهیه شد، مولفه های دوره اموزش الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی تحزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که برنامه آموزش الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی بر اساس اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده، در حد نسبتا مطلوب قرار دارد.