مقاله سنجش و ارزشگذاری عوامل موثر بر انتخاب مسکن با استفاده از روش انتخاب تجربی از دیدگاه خانوارهای ساکن در بافت فرسوده شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۱۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: سنجش و ارزشگذاری عوامل موثر بر انتخاب مسکن با استفاده از روش انتخاب تجربی از دیدگاه خانوارهای ساکن در بافت فرسوده شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترجیحات اظهار شده
مقاله تمایل به پرداخت
مقاله روش انتخاب تجربی
مقاله نظریه مصرف کننده لانکستر
مقاله مدل لوجیت
مقاله مسکن
مقاله بافت فرسوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: خوش اخلاق رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: مردیها سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به روند نوگرایی سریع، در شهر اصفهان نیز همچون اکثر شهرهای کشور می توان شاهد ناکارآمدی و فرسودگی بافت ها بود. از این رو، توسعه نوسازی بافت های فرسوده باید از اهداف اصلی نوسازی شهر اصفهان باشد. مهمترین قدم برای اجرای موفقیت آمیز پروژه های مسکن سازی را می توان تجزیه و تحلیل عمیق ابعاد گسترده مسکن و شناخت چگونگی رتبه بندی عناصر مختلف یک واحد مسکونی توسط مصرف کنندگان دانست.
از آنجا که ویژگی های مسکن، آن را جزو کالاهای غیربازاری قرار می دهد، برای ارزشگذاری آن ها می باید از روش های ارزشگذاری غیربازاری استفاده نماییم.
در این مطالعه، برای تحلیل چگونگی ارزشگذاری و تعیین میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای ویژگی های مختلف مسکن، از روش انتخاب تجربی(CEM)  استفاده شده است. بدین منظور یکی از بافت های فرسوده شهر اصفهان انتخاب و سپس نمونه ای شامل ۱۲۰ خانوار در منطقه مورد نظر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های انتخاب تجربی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار STATA و EXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها نشان می دهد که انتخاب واحد مسکونی تابعی از ۷ ویژگی مساحت زمین، کیفیت و نوع مصالح به کار گرفته شده در واحد مسکونی، امنیت محله، میزان دسترسی، میزان بخشودگی عوارض، میزان وام پرداختی برای ساخت و ساز و قیمت واحد مسکونی بوده است بر اساس نتایج، ساکنان از میان حالت های مختلف پیشنهاد شده بیشترین میزان تمایل به پرداخت را برای افزایش در مساحت واحد مسکونی داشته اند. همچنین با توجه به ضرایب به دست آمده تمایل به پرداخت بالایی برای بهبود ویژگی دسترسی به تسهیلات، امکانات و خدمات عمومی و افزایش در بخشودگی عوارض، از سوی ساکنان وجود داشته است.