سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمنصور منیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
غلامرضا عبائیانی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
مرتضی فتحی پور – دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله روشی برای سنجش نوری ذرات براساس پراش نورلیزرارایه و ارزیابی میشود دراینروش نورلیزردراثربرخوردبا ذره متناسب با شکل اندازه و ضریب شکست ذره پراشیده می شود با استفاده ازمجموعه نوری مناسب نورپراشیده شده جمع آوری می شود و متناسب با نورج مع شده درآشکارساز پالسهای ولتاژ تولید و اطلاعات توزیع ارتفاع پالسها ثبت میگردد برای بدست آوردن اندازه ذرات توزیع ارتفاع پالس ها با استفاده از الگوریتم بازگردانی twomey پردازش و غلظت ذرات موجود تعیین می شود دراین شبیه سازی سه ذره با اندازه های ۱۵۰ نانومتر و ۲۵۰نانومتر و ۳۰۰ نانومتر توسط یک شماره نوری ذرات شمرده شده اند و سپس با استفاده از روش بازگردانی اطلاعات توزیع اندازه این ذرات بدست آمده است.