سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد وکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
آوا محمدی ده چشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
هادی زارعی محمودآبادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

صوت در واقع به ارتعاش در امدن منبع صوت و سپس حرکت امواج و نوسان های فشار هوا از فرستنده به گیرنده است . محمدعرفانی, ۷۸ تماس با سرب شامل تماس های غیرشغلی مانند انتقال سرب از طریق آب ، غذا و هوای محیط و تماس شغلی می باشد که در تماس شغلی فاکتورهایی مانند خود فرآیند کار فاکتور مهمی در میزان مواجهه و جذب آنرا تعیین می نماید . سرب موجود در بنزین پس از پروسه تولید و به عنوان یک افزودنی به بنزین اضافه میشود سرب موجود در بنزین مادهای بسیار سمی و خطرناک است. وجود ترکیبات سرب داخل بنزین مشکلاتی را به دنبال داشت که به آرامی آشکار شدند و توجهات را به سمتیافتن جانشینی برای آن جلب کردند. انتشار سرب ناشی از بنزینهای سربدار یکی از بزرگترین تهدیدات برای سلامتی افراد جامعه است.عباسپور, ۷۸ سپهرنیا , ۷۸ نقش الودگی صوتی بر ایجادو افزایش استرس کاملا مشهود بوده است که این امر میتواند، موجب افزایش فشار خون و خطر ابتلا به حملات قلبی ناشی از استرس گردد. الودگی هوا بشر را تهدید کرده و فضاهای سبز شهر ها تحت فشار شدید جمعیتی قرار دارند .)سلطانی , ۸۱ سرب قابلیت نفوذپذیری و ماندگاری در سیستم عصبی را دارد و تحقیقات نشان داده وجود مقادیر بسیار اندکی از این ماده در خون کودکان سبب کاهش هوش آنها میشو با در نظر گرفتن این موضوعات و انبوهی از بیماریهای دیگر مرتبط با سرب سبب شد تا تحقیقی کمی تحلیلی در جایگاه های بنزین شهر مشهد به منظور – بررسی اثرات صورت بگیرد .محمود ابادی , ۹۱