سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

روح اله کاظمی – دکترای مدیریت مسئول ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری متروی تهران
بابک ناصری صالح آباد – دکترای پزشکی مدیریت بهداشت و طب کار
یوسف رشیدی آلاشتی – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل درشرکت بهره برداری متروی تهران انجام شد روش تحقیق پیمایشی است و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش معاونت منابع انسانی شرکت بهره برداری متروی تهران تشکیل میدهد روش استفاده از مقیاسهای درجه بندی شده که درآن رضایت نسبت به ابعاد مختلف یک شغل سنجیده میشود بدین ترتیب که ابعاد مختلف شغل را که همان عوامل ایجاد رضایت شغلی هستند مورد سوال قرارمیدهند به این ابعاد برمبنای یک مقیاس استاندارد امتیاز میدهند و برای بدست آوردن نمره رضایت شغلی فرد میانگین امتیازات تخصیص یافته به هریک از عناصر این ابعاد را درنظر میگیرند نتایج این پژوهش نشاندادکه کارکنان شاغل درشرکت بهره برداری متروی تهران درکل از رضایت شغلی به نسبت پایینی برخوردارند.