مقاله سنجش میزان و نحوه تعامل نخبگان و تلویزیون ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جهانی رسانه از صفحه ۱۲۴ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: سنجش میزان و نحوه تعامل نخبگان و تلویزیون ایران
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلویزیون عمومی
مقاله چهره های ماندگار
مقاله نخبگان
مقاله مدیریت تلویزیون ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله که بر اساس اجرای مرحله اول یک طرح سه مرحله ای نوشته شده است، قصد دارد نحوه ارتباط نخبگان با مدیریت تلویزیون ایران را تبیین کند. پژوهش های متعددی درباره تلویزیون در ایران انجام شده است اما در این تحقیقات ارتباط بین نخبگان و مدیریت تلویزیون ایران و ساختار ویژه سازمان های ارتباطی و رسانه ای که مدیریت خاص خود را می طلبد اغلب مغفول مانده است. همچنین یکی دیگر از اهداف این مقاله، ارائه راهکارهایی برای ایجاد و تقویت ارتباط نخبگان با مدیریت تلویزیون جهت ارتقاء برنامه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و تربیتی است. در این راستا، نظر مدیران تلویزیون ایران و همینطور تعدادی از چهره های ماندگار که به عنوان نخبگان در نظر گرفته شده اند درباره رابطه بین تلویزیون و نخبگان سنجیده شده است. تلویزیون ایران یک تلویزیون عمومی محسوب می شود و با توجه به اینکه تلویزیون خصوصی در ایران وجود ندارند، نقش تلویزیون عمومی ایران در فرهنگ جامعه بسیار موثر است که این امر تعامل هر چه بیشتر میان نخبگان و مدیریت تلویزیون را می طلبد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نخبگان در برنامه های مستند و آموزشی و نیز عرصه پژوهش آمادگی بیشتری برای همکاری با تلویزیون دارند. همچنین، چالش اصلی سیستم مدیریت امروز، عبارت از حفظ نیروهای نخبه و جذب نخبگان جدید به منظور اخذ مشروعیت و تداوم بقای سازمان های اجرایی است. نتایج همچنین نشان میدهند که در خصوص شکوفایی ایده های جدید و نحوه ارائه آن به مدیریت تلویزیون، نخبگان گزینه ارتباط مستمر با مدیران شبکه ها را بیش از همه مورد توجه قرار داده اند. در عین حال، تشکیل شوراهای نخبگان با تهیه کنندگان و کارگردانان و مدیران برای این نخبگان اهمیتی ندارد.