مقاله سنجش میزان انطباق پذیری ویژگی های اسلام آباد ده ونک (منطقه ۲ تهران) با مشخصه های اسکان غیررسمی بر مبنای مدل تحلیل شبکه ای (ANP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: سنجش میزان انطباق پذیری ویژگی های اسلام آباد ده ونک (منطقه ۲ تهران) با مشخصه های اسکان غیررسمی بر مبنای مدل تحلیل شبکه ای (ANP)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکان غیررسمی
مقاله بافت نابسامان شهری
مقاله فرایند تحلیل شبکه ای
مقاله اسلام آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میربهشت مقام حمیده سادات
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مدیری آتوسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسکان غیررسمی تجلی نابرابری اجتماعی-اقتصادی در زمینه عدم تعادل در توزیع متناسب امکانات و منابع جامعه است. توزیع امکانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تمام مناطق کشورها به ویژه در کشورهای درحال توسعه دارای توزیع یکسانی نیست و باعث مهاجرت و انتقال جمعیت از مناطق فقیر به مناطق برخوردار می گردد و مشکلاتی را در فرآیند شهرنشینی از جمله اسکان غیررسمی به وجود می آورد که یکی از عناصر منفی در شهرنشینی است. هدف ما در پژوهش حاضر تاکید بر جلوگیری از گسترش اسکان غیررسمی و لزوم توجه و ساماندهی در محله اسلام آباد از محلات واقع در منطقه ۲ شهرداری تهران با بررسی میزان انطباق ویژگی های این محله با خصوصیات اسکان غیر رسمی بوده است. روش اصلی سنجش تحلیل شبکه ای و جامعه آماری کلیه خانوارهای ساکن در اسلام آباد بوده است و به دلیل حجم بالای جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد، لذا برای جمع آوری اطلاعات، ۱۸۵ پرسشنامه تهیه و توزیع گردید. معیارهای مورد استفاده در این سنجش به روش دلفی بررسی و مورد تایید خبرگان قرار گرفت که به شرح زیر است: مشخصات سرپرست خانوار، مشخصه های جمعیتی خانوار، مهاجرت، وضعیت اشتغال، بنیه یا توان اقتصادی خانوار، مشخصات کالبدی خانوار، وضعیت مالکیت، وضعیت پایان کار و پروانه ساختمان، دسترسی به امکانات رفاهی و تسهیلات، تمایل به همکاری، مهارت، احساس تعلق به محله. نتایج پژوهش با به کارگیری مدل نشان دهنده انطباق کامل اسلامآباد با ویژگی ها و مشخصه های اسکان غیررسمی است. تطبیق خروجی مدل ANP با اطلاعات و مشاهدات نیز موید کاربرد صحیح مدل است. امید آن است که این مقاله در شناخت موقعیت و خصوصیات این سکونتگاه مفید واقع گردد و پیش زمینه ای برای لحاظ کردن مساله اسکان غیر رسمی در برنامه ریزی ها و سیاست تشریک مساعی با ساکنان این سکونتگاه در ساماندهی و بهسازی این گونه بافت های نابسامان شهری فراهم آورد.