سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسین رجاء – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

فن آوری پست الکترونیکی امروزه اهمیت بسیارزیادی پیدا کرده است مکاتبات و مراسلات بین افراد اکنون شکل دیگری پیدا کرده و نامه کاغذی جای خود را به پست الکترونیکی داده است امروزه بسیاری از تراکنش ها بصورت الکترونیکی انجام می شوند تبادل داده ها از طریق اینترنت صورت می گیرد و سرقت دستکاری و لو رفتن داده ها می تواند هزینه ای گزاف از حیث آبرویی مالی سیاسی اقتصادی و فرهنگی در برداشته باشددرحوزه مراسلات الکترونیکی که پست الکترونیکی باشد نیز این مساله وجودداردو اهمیت امنیت در ایجاد دوچندان است برای سنجش مخاطرات سیستم پست الکترونیکی با بررسی صورت گرفته روش خاصی که برروی پست الکترونیکی تمرکز کند ارایه نشده است ما با بررسی روشهای سنجش دیگر سیستم ها و نقاط ضعف و قوت آنها ا زروشآقای کانوری که روشی برای سنجش درحیطه امنیت شبکه است برای سنجش مخاطرات پست الکترونیکی استفاده کردها یم درنهایت با استفاده از فرمول کانوری به بررسی مخاطرات می پردازیم.