سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن مردانی – وزارت نیرو، دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق ایران ایران
مجتبی جورلی – وزارت نیرو، دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق ایران ایران
غلامرضا لطیف شبگاهی – وزارت نیرو، دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق ایران ایران

چکیده:

قدرت بازار، به توانایی تولیدکنندگان در افزایش قیمت به سطحی بالاتر از هزینه نهایی تولید گفته می شود . عموماً ازعکس کشش قیمتی تقاضای باقیمانده ساعتی عرضه کننده که با شاخص لرنر برابر است، به عنوان اندازه قدرت بازار تحمیل شده توسط عرضه کننده فرضی در بازار عمده فروشی برق استفاده می شود. در این مقاله با استفاده از قیمت پیشنهاد شده یک عرضه کننده فرضی به بازار برق و کشش قیمتی تقاضای باقیمانده ساعتی، قدرت بازار عرضه کننده مذکور، محاسبه شده است. نتایج بررسی و محاسبات این مقاله نشان م یدهد که در بازه زمانی پنجم تا هفتم مرداد ۱۳۸۷ ، کشش قیمتی تقاضای باقیمانده به شدت کاهش و شاخص لرنر بطور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. همچنین نشان خواهیم داد که علت افزایش قیمت برق در بازه زمانی مذکور، به خاطر انگیزه حداکثرسازی سود عرضه کننده موردنظر در بازار بوده است.