مقاله سنجش عوامل موثر بر شکاف رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج در شهر کوهدشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: سنجش عوامل موثر بر شکاف رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج در شهر کوهدشت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله زنان
مقاله سن ازدواج
مقاله شاخص شکاف
مقاله کوهدشت
مقاله نوسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی حاتم
جناب آقای / سرکار خانم: گراوند مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با نفوذ مدرنیته در ایران، نظام هنجاری در جوامع دچار دگرگونی شده و الگوهای سنتی، به ویژه الگوی خانواده، هم زمان دچار تحولات مختلفی گردید؛ به طوری که در طول دهه های اخیر میانگین سن ازدواج دختران افزایش یافته است. این نوشتار، با عنایت به این تحولات، درصدد اندازه گیری میزان شکاف در رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج و تعیین کننده های آن در شهر کوهدشت است. ساکنان این منطقه از نظر ترکیب قومی و فرهنگی لر و لک اند. فقر مطالعات در زمینه الگوهای ازدواج در میان زنان این گروه قومی ضرورت این مطالعه را اجتناب ناپذیر می سازد. داده ها حاصل پیمایشی است که در فروردین ۱۳۹۲ بر نمونه ای بالغ بر ۳۹۵ زن حداقل یک بار ازدواج کرده ساکن در خانوارهای معمولی شهر کوهدشت صورت گرفته است. روش نمونه گیری ترکیبی از روش های خوشه ای چندمرحله ای، تصادفی، و تصادفی سیستماتیک است. نتایج از بروز شکاف در رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج برای دختران حکایت دارد. میانگین سن ازدواج ترجیحی زنان برای دختران در میان ۶۳ درصد از افراد نمونه، متفاوت از سن آنها به هنگام ازدواج است. شکاف ها عمدتا در جهت منفی است. بیش از ۸۰ درصد زنان میانگین سن ازدواج ترجیحی شان برای دختران بیشتر از سن آن ها به هنگام ازدواج است. بر پایه این بررسی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی زنان، نگرش فرامادی به ازدواج، استقلال زنان، و سن پاسخگویان بیشترین تاثیر را در میزان شکاف بین رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج دارند. نتایج بیانگر این واقعیت است که ترکیبی از مشخصه های اقتصادی – اجتماعی، جمعیتی، و عوامل و زمینه های قومی – فرهنگی، تبیین بهتری از شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به سن مناسب ازدواج به دست می دهد.