مقاله سنجش عملکرد و توان تبیین روش CANSLIM و مقایسه آن با مدل CAPM در انتخاب سهام برتر (مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۴۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: سنجش عملکرد و توان تبیین روش CANSLIM و مقایسه آن با مدل CAPM در انتخاب سهام برتر (مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سهام برتر
مقاله ریسک
مقاله بازده
مقاله CANSLIM ،CAPM
مقاله جهت بازار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتیان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زهری مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمایه گذاری در سهام از استراتژی سوداگرانه در بازار سرمایه است که با تحلیل سهام، محقق می شود. تعیین ارزش ذاتی از اهداف روش های تحلیل سهام است. که کمک می کند سهام پربازده شناسایی شود. CANSLIM از جمله روش های تحلیل سهام است که ترکیبی از متغیرهای روش های بنیادی و تکنیکی است که هدف آن شناسایی سهام های صعودی (HiFlyer) می باشد که این گونه سهام، قابلیت کسب بازده بالا را دارند یعنی نرخ بازده مورد انتظار آن در مقایسه با سایر سهام بیشتر است. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) نیز از جمله روش هایی است که کمک می کند نرخ بازده مورد انتظار پیش بینی شود که در حقیقت برآورد ارزش ذاتی سهام است. این مدل مشابه روش CANSLIM در جهت شناسایی سهام های پربازده است که در این پژوهش سنجش عملکرد و توان تبیین روش CANSLIM و مقایسه آن با مدل CAPM در انتخاب سهام برتر مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق در یک دوره زمانی ۵ ساله (۱۳۸۸-۱۳۸۴) در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که نمونه گیری و انتخاب این مجموعه از بین شرکت هایی است که در این ۵ سال، هر سه ماه یک بار توسط بورس اوراق بهادار تهران به عنوان ۵۰ شرکت فعال در بورس معرفی شده اند. این گروه از شرکت های پذیرفته شده در بورس، با ویژگی HiFlyer مدل CANSLIM تطابق داشته است و ضمنا این گروه شرکت ها پربازده ترین سهام را دارا می باشند که با مفروضات مدل CANSLIM و CAPM سازگار است. برای انتخاب نمونه، آن شرکت هایی که به اندازه نصف بعلاوه یک (تعداد سری های ۵۰ شرکت فعال منتشر شده در بورس تقسیم بر ۲ بعلاوه یک)، تکرار شده اند به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق بر پایه روش تحقیق توصیفی، اکتشافی و مقایسه ای از نوع همبستگی است. کلیه اطلاعات آن از نرم افزار ره آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی با استفاده از شاخص های گرایش مرکزی و انحرافی استفاده شده است. در این پژوهش سهم هایی که هفت مشخصه CANSLIM را دارا بودند جزء سهام با ویژگی HiFlyer شناسایی شد و سهم هایی که بازده واقعی آنها بیشتر از بازده مورد انتظار آنها بود، جزء سهام پربازده از منظر ریسک و بازده محسوب شد. در این پژوهش چون تعداد سهام با ویژگی HiFlyer بیشتر از تعداد سهام مورد تایید توسط CAPM بود. نتایج مطالعه نشان می دهد که توان تبیین روش CANSLIM در انتخاب سهام برتر از منظر ریسک و بازده بیشتر از CAPM است. به عبارت دیگر با بررسی نتایج فوق رابطه مثبت بین بازدهی حاصل از روش CANSLIM و بازدهی بازار حکایت از برتری روش CANSLIM در انتخاب سهام دارد.