سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
جواد علامتیان – استادیار دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

کارایی میراگرهای جرمی به عاملهای مختلف مانند جرم و سختی آنها وابسته است پژوهشگران رابطه هایی را برای این کمیت ها پیشنهاد کرده اند که ارزیابی عملکرد آنها همواره دارای اهمیت می باشد دراین مقاله عملکرد رابطه های کانر و میراندا ازنظر توانایی کاهش جابجایی و شتاب سازه نامیرا دراثر حرکت هارمونیک زمین مقایسه میشوند رابطه سازی های پیشنهادی راه را برای مقایسه بهتر عملکرد میراگرهای جرمی هموار می سازد به گونه ای که می توان عملکرد روشهای مختلف را درکنترل پاسخ سازه با یکدیگر مقایسه کرد با این کار توانایی روشهای مختلف ارزیابی میشود و بهترین محدوده کارایی هرروش مشخص میگردد.